Site Haritası
Forumun Konu Konu İleti
OMÜ FORUM HAKKINDA Forumu kullanmaya başlamadan kurallarımıza ve duyurularımıza bir göz atın. 11 19
OMÜ İTİRAF HAKKINDA Ondokuz Mayıs Üniversitesi itiraf 3 3
Genel Ondokuz Mayıs Üniversitesi 9 17
Duyurular. Üniversitemiz ile ilgili güncel duyuru haber ve gelişmeler. 5 7
SORU-CEVAP Aklınıza Takılan Sorularmı Var Belki Cevap Vericek birileri buluruz :) 17 38
Fotoğraf ve Video Fotoğralarınızı ve Videolarınızı yayınlayabilir,yorumlarınızı belirtebilirsiniz... 15 17
Tartışma Bölümü Üniversite Hakkında Bir konu açın ve bu konu hakkında tartışalım 11 15
Ders Notları Yardımlaşma Ders Notları,Ödevler,Araştırmalar,Tezler,Proje Ödevleri Yardımlaşma Bölümü 12 17
Uzem Dersler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzem Dersleri 3 3
Öğrenci Toplulukları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının buluşma noktası Peki sen neden Yoksun ? 10 15
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fakülteler Fakültenizdeki öğrencilerle etkileşim içinde olabileceğiniz ders notlar vb konularınızı paylaşabileceğiniz bölüm 1 1
Fen-Edebiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2 2
Diş Hekimliği Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2 2
Ziraat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2 2
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 2 2
Veteriner Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2 2
Turizm Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi 2 2
Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 2
Mühendislik Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2 2
Makina Mühendisliği Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik disiplinidir. 1 1
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar mühendisliği temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, veritabanı yöneticiliği ve gömülü sistemler de diğer çalışma alanlarıdır. 1 1
Çevre Mühendisliği Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır. 1 1
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik disiplinlerinin genel adı olarak kullanılır.[1] Bunun yanında elektrik mühendisliğinin alt dalı olan power engineering (güç mühendisliği), Türkiye'deki elektrik mühendisliğinin karşılığıdır. 1 1
Endüstri Mühendisliği Endüstri mühendisliği ya da sanayi mühendisliği (İngilizce: Industrial engineering), insan, malzeme ve makineden oluşan bütünleşik sistemlerin kuruluş ve devamlılığının yönetimi ile ilgilenen mühendislik dalı. 1 1
Gıda Mühendisliği Gıda mühendisliği, bilimsel bilgiler ve mühendislik bilgileri yardımıyla gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, hazırlanmasını, işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan ve gıdalardan uygun bir şekilde yararlanmayı sağlayan mühendislik dalıdır. 1 1
Harita Mühendisliği Harita mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının çeşitli tekniklerle (uydulardan konum belirleme, uydu görüntülerini işleme vb.) metrik anlamda ölçülmesi ve elde edilen mekansal verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, analiz ve görselleştirme çalışmaları ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Harita Mühendisliği, teknolojik gelişmelere açık, çağdaş teknolojiyi en iyi uygulayan mühendislik dallarından biridir. Harita ve Kadastro Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği, bu meslek alanını tanımlamada kullanılan diğer isimlerdir. 1 1
İnşaat Mühendisliği İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. 1 1
Kimya Mühendisliği Kimya mühendisliği, kimya, matematik, fizik, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya,ve ekonomi bilimlerini, ham maddelerin ya da kimyasalların daha kullanışlı ya da değerli formlara dönüştürüldüğü proseslere uygulayan mühendislik dalıdır. 1 1
Malzeme bilimi ve mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinlerarası bir bilim dalı. Fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya mühendisliği ve makine mühendisliği ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Malzeme bilimi ve mühendisliği programında önerilmekte olan derslerde mikroyapı-özellik-performans ilişkisi ve kullanım esnasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde özellikle durulmaktadır 1 1
Mimarlık Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2 3
İletişim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi 2 2
İlahiyat Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 2
Güzel Sanatlar Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2 2
Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi 2 2
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2 2
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi 2 5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi MeslekYüksek Okulları Okulunuzdaki öğrencilerle etkileşim içinde olabileceğiniz ders notlar vb konularınızı paylaşabileceğiniz bölüm 0 0
Samsun Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu 2 6
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 30 32
Adalet Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2 2
Terme Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu 5 5
Bafra Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu 4 4
Havza Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu 2 2
Kavak Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu 4 4
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 6 6
Alaçam Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam Meslek Yüksekokulu 2 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 5 5
Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 2 2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Okullar Okulunuzdaki öğrencilerle etkileşim içinde olabileceğiniz ders notlar vb konularınızı paylaşabileceğiniz bölüm 0 0
Yabancı Diller Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2 2
Sivil Havacılık Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu 2 2
Samsun Sağlık Yüksekokulu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu 2 2
19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2 2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ensititusu Okulunuzdaki öğrencilerle etkileşim içinde olabileceğiniz ders notlar vb konularınızı paylaşabileceğiniz bölüm 0 0
Türkçe Eğitimi A.B.D Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi A.B.D 2 2
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ A.B.D Ondokuz Mayıs Üniversitesi YABANCI DİLLER EĞİTİMİ A.B.D 2 2
Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D 2 2
Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri 2 2
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi 2 2
Orta Öğretim Fen Matematik Alanları Eğitimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Orta Öğretim Fen Matematik Alanları Eğitimi 2 2
Tanışma Bölümü Yenisin Galiba ? Tercih mi Yapmayı Düşünüyorsun? Tercihin Buraya mı Çıktı? Bu konuda toplanıyoruz tanışıyoruz buyur sende gel..!! 1 1
Mezunlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezun arkadaşlarımızın etkileşim içinde olduğu, tavsiyelerini ve deneyimlerini paylaştıkları bölüm. 0 0
AnıLar. Güzel Anılarınızmı Var Neden Paylaşmıyorsunuz ? 2 3
İkinci El Alım-Satım İkinci el eşyanız veya ürününüz mü var, ve öğrenci arkadaşlarınıza vermek veya satmakmı istiyorsunuz o zaman doğru yerdesiniz. 1 1
Samsun Yurtlar ve Kiralık Ev Samsunda yurtlar hakkında bilgimi arıyorsunuz veya görüşlerinizimi belirtmek istiyorsunuz veya kiralık ev mi arıyorsunuz belki burdan size yardım edecek birileri buluruz bunun yanında kiralık ev veya yurtta sözleşmesi olup çıkmak isteyenler burda ilanınızı paylaşabilirsiniz. 1 1
Ev veya Yurt Arkadaşı Arıyanlar Ev veya Yurt Arkadaşımı ? Buraya Yazın Elbet Biri Çıkabilir :) 2 5
Kiralık Ev İlanları Ev mi Arıyorsunuz ? Buraya Yazın Elbet Biri Çıkabilir :) 1 1
Kız Yurdu Samsun Kız Yurdu,İlan Öneri ve Şikayet 6 7
Erkek Yurdu Samsun Erkek Yurdu,İlan Öneri ve Şikayet 4 7
Organizasyonlar Samsun ve Genelinde olan organizasyonlara bu bölümden ulaşabilir veya duyurabilirsiniz. 0 0
Partiler Partimi Arıyorsunuz,veya Partinizmi var İçerde Size Uygun Konular Olabilir. 2 2
Etkinlikler Etkinlikmi Arıyorsunuz,veya Etkinliğinizmi var İçerde Size Uygun Konular Olabilir. 7 7
Konserler Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun'da olan konser'ler bu bölümde 14 14
Part Time İş Parayamı ihtiyacın Samsunda işmi arıyorsunuz veya part time çalışcak öğrencimi arıyorsunuz İçeri Gelin 2 2
Oyuncular Üniversitede oyunun dibine vuranlardanmısın sende Knight,Metin2,LoL,Cs vb oyuncuların toplanma yeri sende yerini al 3 10
Omü itiraf Omü İtiraf Ve Dedikodu Sayfasına Gider.Tabi Tıklarsan 0 3593
Web Master Web Alanında Bilgiler,Hazır Sistemler(Wordpress,Jomla vs),Seo,Google Araçları (Adwords,Analatic) 1 1
Yazılım Dünyası C#,C++,JAVA,Asp & Php,Phyton,Visual Studio,Html,Java,Android Studio,Eclips,Oracle,Sql,Mysql,Xml 2 2
Grafik Tasarım Adobe Photoshop,Adobe illustrator,Corel Draw,Adobe Premire,3d Yazılım vs 1 1
Fotoğrafcılık İyi bir f.makinem var diyenlerdenmisin ? yoksa param yok ben olanlada güzel çekerimmi diyorsun veya hiçbiri sadece ilgimmi var diyorsun çekdiklerini bizimle paylaş görüşlerimizi belirtelim ve kendini dahada geliştir. 1 1
Blogcular-Youtuberlar Özgün içerikler oluşturarak yararlı içerikler paylaşarak para kazananların Toplandığı Bölüm(Youtube,Blogspot,Wordpress vs.) 2 2
Site Tanıtımları Açmış olduğunuz Web site ve Bloglarınızı Buradan paylaşabilirsiniz. 19 20
VİP Site Tanıtımları 37 39
Gereksiz Konular Adminler ve Moderatörler tarafından çöp kutusuna gönderilmiş gereksiz veya pasif konular. 3 3